Schedule & Fee
__________________

Enmei Jukku Kannon Gyo

(repeats 7 or 9 times)

 
Kan ze on
Na mu Butsu
Yo Butsu u in
Yo Butsu u en
Bup po so en
Jo raku ga jo
Cho nen Kan ze on
Bo nen Kan ze on
Nen nen ju shin ki
Nen nen fu ri shin